Return on event viết tắt ROE

Return on event viết tắt ROE – Quay trở lại sự kiện: là thuật ngữ được sử dụng trong marketing sự kiện (Event marketing), so với tỷ suất lợi nhuận ROR (rate of return), còn được gọi là ROI đầu tư trở lại, là tỷ lệ tiền thu được hoặc bị mất trong đầu tư. Giá trị ban đầu của một khoản đầu tư không phải lúc nào cũng có giá trị tiền tệ được xác định rõ ràng. Trong sự kiện tiếp thị, mục đích của một sự kiện có thể là nhận thức về một sản phẩm mới, các thử nghiệm, cam kết thương hiệu, xây dựng thương hiệu hoặc kết hợp những yếu tố này. Tương tự, giá trị cuối cùng của một khoản đầu tư không phải lúc nào cũng có giá trị tiền tệ được xác định rõ ràng, nhưng có thể làm tăng giá trị cho một thương hiệu thay vì đóng góp vào khối lượng bán hàng.

Cách tính ROE:

  • Thu thập số người trực tiếp liên lạc với sự kiện của bạn (nhận mẫu, ghi âm bài hát, chụp ảnh …)
  • Số tiền đầu tư của khách hàng
  • Thu thập số người gián tiếp liên hệ với sự kiện của bạn (những người xung quanh, những người đã vượt qua và nhìn thấy sự kiện)
  • Tính “price pr. contact”(riêng cho các liên hệ trực tiếp và gián tiếp) bằng cách chia số liên lạc của số tiền đầu tư
  • Ghi lại cảnh quay video hoặc quan sát trong một khoảng thời gian để phân tích ước tính khoảng thời gian mà mọi người ở tại sự kiện của bạn để tìm thời gian sống của bạn.

Bên cạnh giá trị được xác định rõ ràng ở trên, một sự kiện có thể đóng góp vào phương tiện truyền thông xã hội bằng cách thu hút “người thích” hoặc những người theo trên Facebook, Twitter và tương tự, kết nối với “người hâm mộ” hiện tại và/hoặc người theo trên Facebook, Twitter,… sự kiện cũng là một công cụ có giá trị trong giai đoạn bán hàng, và cần được thực hiện trước sự kiện, để đặt mục tiêu và hướng dẫn cho sự kiện. Các công ty tiếp thị tổ chức sự kiện có thể sử dụng sự trở lại của sự kiện để phân tích và trình bày cho khách hàng, sự kiện, các địa chỉ liên lạc ước tính, giá liên lạc,… trước sự kiện được đề xuất. Quay trở lại sự kiện sau khi sự kiện được xác định rõ ràng và có thể được sử dụng bởi khách hàng để cho thấy tác động của sự kiện.