Social Bookmark

Social Bookmark: Một loại backlink thường được tạo ra khi một người sử dụng công khai bookmark trang web của bạn với một dịch vụ như Reddit.