Social Media Marketing viết tắt SMM

Social Media Marketing (viết tắt SMM) – tiếp thị truyền thông xã hội: Sử dụng các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Instagram… để tiếp thị trường cho đối tượng mục tiêu của bạn.