Shortcode

Shortcode là một mã code đặt biệt thay thế một nội dung mà bạn đã định sẵn trong lúc tạo Shortcode. Nếu bạn đã từng nhúng một bộ sưu tập (gallery) vào bài viết WordPress trên blog Bạn sẽ nhìn thấy nó được tạo ra bằng 1 đoạn code ngắn. Một shortcode trông giống như một thẻ HTML, nhưng kèm theo dấu ngoặc vuông thay vì dấu ngoặc nhọn. Mã này được thay thế bằng một số mã khác khi trang được thực sự được nạp trong một trình duyệt web. st gallen christliche singles Điều thực sự rất hữu và WordPress cho phép bạn tạo shortcodes riêng của bạn để hiển thị bất cứ điều gì. Bạn có thể sử dụng nó để xuất một video Youtube, xuất box liên hệ.. frauen kennenlernen in rapperswil hoặc xây dựng bất cứ điều gì nếu bạn muốn.