Revisions

Mặc định, wordpress sẽ backup bài viết thành nhiều revision để đảm bảo bạn có thể restore bài viết về thời điểm nào đó như mong muốn. Tuy nhiên, đa số blog không dùng tính năng này, vì nó khá thừa và làm lớn database thêm. Để tắt bạn thêm vào file wp-config.php dòng sau:

define(‘WP_POST_REVISIONS’, false );