Shopper marketing

Shopper marketing là một quan niệm tiếp thị mới. Quan niệm này lấy người đi mua hàng (shopper) làm đối tượng mục tiêu để nghiên cứu, tìm kiếm cách thức truyền thông nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi hành vi tiêu dùng thành hành vi xem và ra quyết định chọn mua. ivermectina 0.6 gotas dosis adultos Shopper marketing tạo nên toàn bộ trải nghiệm mua sắm cho những người mua hàng tiềm năng tại từng điểm bán hàng cụ thể, từ đó tìm kiếm lợi nhuận từ mỗi dịp bán hàng, mỗi cơ hội thuyết phục khách hàng tiềm năng trước, trong và sau khi họ trải nghiệm mua sắm.

Shopper marketing là một nỗ lực tiếp cận hoàn hảo để hoạt động tiếp thị có hiệu quả hơn tại điểm bán, bao gồm cả việc thu hút người dùng (consumer) đến với cửa hàng và biến người đi mua (shopper) thành người mua (buyer). ivermectin kaufen schweiz Mua hàng là một hành trình biến đổi từ khi có nhu cầu đến khi mua hàng. ivermectina sadi Hành trình này diễn ra ở tất cả các kênh giao tiếp online lẫn offline, bao gồm: hoạt động truyền thông, đóng gói bao bì, trưng bày giới thiệu sản phẩm, tư vấn thuyết phục mua, trải nghiệm sản phẩm sau khi mua và rút kinh nghiệm cải tiến cho lần sau.