Point Of Sales Material viết tắt POSM

Point Of Sales Material (viết tắt POSM) là các vật dụng giới thiệu về thương hiệu, mục đích nhằm hỗ trợ bán hàng tại các điểm bán lẽ, nhãn hàng tiêu dùng. Chúng ta có thể nhìn thấy POSM qua các hình ảnh: cờ dây, standee, hanger, woobber, kệ trưng bày, kệ mica, kệ chứa hàng…

Bên cạnh đó POSM thể hiện được thông tin mà nhà cung cấp muốn gởi đến cho khách hàng thông qua sự thẩm mỹ về bao bì, chính sách khuyến mãi, thông tin sản phẩm. Điều đó nhấn mạnh một phần chiến lược truyền thông quảng cáo để nâng cao năng suất bán hàng, gây sự chú ý của người tiêu dùng.