Customer insight

“Customer Insight là những suy nghĩ, mong muốn ẩn sâu bên trong ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của Customers/Consumers.” Sự thật ngầm hiểu hay ugụ ý ngầm hiểu bên trong của khách hàng. Khi nhãn hàng đưa ra thông điệp thì nhóm khách hàng này ngay lập tức thấy đó là nhu cầu cần có đối với sản phẩm đó nhưng khách hàng không tự nói ra được, nó ngầm ở sâu bên trong khách hàng chứ không phải là những sự thật hiển nhiên ai cũng biết.

Insight được hiểu đơn giản như sau:

  • Insight = in + sight , trong đó in=trong & sight = mắt => Đơn hàng là những gì mà khách hàng mong muốn nhưng họ không nói ra (chỉ suy nghĩ trong đầu thôi).