Service-Oriented Architecture viết tắt SOA

Service-Oriented Architecture viết tắt SOA – kiến trúc hướng dịch vụ: Hiểu một cách cơ bản, SOA là tập hợp các dịch vụ kết nối “mềm dẻo” với nhau, có giao tiếp được định nghĩa rõ ràng và độc lập với nền tảng hệ thống, và có thể tái sử dụng. SOA là cấp độ cao hơn của phát triển ứng dụng, chú trọng đến quy trình nghiệp vụ và dùng giao tiếp chuẩn để giúp che đi sự phức tạp kỹ thuật bên dưới.

Nói cách khác, SOA là:

• Một kiểu kiến trúc phần mềm gồm nhiều thành phần độc lập được thể hiện thành những dịch vụ (service), mỗi dịch vụ thực hiện quy trình nghiệp vụ nào đó của doanh nghiệp.

• Các thành phần được nối kết qua cổng giao tiếp, có tính kế thừa các thành phần đang tồn tại, và sự tương tác giữa chúng không cần quan tâm đến việc chúng được phát triển trên nền tảng công nghệ nào. Điều này khiến hệ thống có thể mở rộng và tích hợp một cách dễ dàng.

Bản chất SOA chỉ đơn thuần là sự đáp ứng đối với một thách thức ngày càng lớn: đó là yêu cầu thực tế của doanh nghiệp thay đổi ngày càng nhanh, đến mức những cấu trúc ứng dụng kiểu truyền thống khó giải quyết nổi. SOA sẽ đáp ứng được yêu cầu đó, nó sẽ trợ giúp cho hoạt động doanh nghiệp có thể quản lý được (manageable), linh hoạt hơn và sẵn sàng thay đổi hơn. Một chuyên gia của IBM từng nói: “SOA được xây dựng để thay đổi (built to change), chứ không chỉ để tồn tại (not built to last)“.

Từ góc độ doanh nghiệp thì có thể coi SOA là một phương pháp để tái cấu trúc hạ tầng thông tin của doanh nghiệp.

Một số ưu điểm của việc phát triển ứng dụng hướng dịch vụ (SOA)

  1.  tái sử dụng phần mềm. Nếu một dịch vụ có quy mô và kích thước phù hợp sau đó nó có thể được tái sử dụng cho lần kế tiếp. Điều này đồng nghĩa sẽ làm giảm công sức phát triển và chi phí về mặt tài chính cho cả hai phía: nhà phát triển phần mềm và các khách hàng (doanh nghiệp).
  2. linh hoạt khi mở rộng, kết nối và tích hợp. Giả sử rằng các dịch vụ sẽ không được tái sử dụng, thì ta có thể đưa ra nhiều giá trị nếu ta làm cho hệ thống CNTT chỉnh sửa dễ dàng hơn.