Product Life-cycle Management viết tắt PLM

Trong ngành công nghiệp, Product Life-cycle Management viết tắt PLM là quá trình quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm từ khi bắt đầu, thông qua thiết kế kỹ thuật và sản xuất, phục vụ và xử lý các sản phẩm chế tạo. PLM tích hợp con người, dữ liệu, quy trình và hệ thống kinh doanh và cung cấp một xương sống thông tin sản phẩm cho các công ty và doanh nghiệp mở rộng của họ.

Product Life-cycle Management (Marketing) là sự kế thừa của các chiến lược bởi quản lý kinh doanh khi một sản phẩm trải qua chu kỳ sống của nó. Các điều kiện trong đó sản phẩm được bán (quảng cáo, độ bão hòa) thay đổi theo thời gian và phải được quản lý khi nó di chuyển qua các giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu của Product Life-cycle Management (Marketing) là giảm thời gian đưa ra thị trường, cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm chi phí thiết kế mẫu, xác định cơ hội bán hàng tiềm năng và đóng góp thu nhập, giảm tác động môi trường khi sử dụng. Để tạo ra những sản phẩm mới thành công, công ty phải hiểu khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh. Quản lý Vòng đời Sản phẩm (PLM) tích hợp con người, dữ liệu, quy trình và hệ thống kinh doanh. Nó cung cấp thông tin sản phẩm cho các công ty và doanh nghiệp chuỗi cung ứng mở rộng của họ. Các giải pháp PLM giúp các tổ chức vượt qua được sự phức tạp và thách thức về kỹ thuật trong việc phát triển sản phẩm mới cho thị trường cạnh tranh toàn cầu.

Các hệ thống PLM giúp các tổ chức đối phó với sự phức tạp ngày càng tăng và những thách thức về kỹ thuật trong việc phát triển các sản phẩm mới cho thị trường cạnh tranh toàn cầu.

Product Life-cycle Management (PLM) nên được phân biệt với Product Life-cycle Management (Marketing) – hay PLCM. PLM mô tả khía cạnh kỹ thuật của một sản phẩm, từ quản lý mô tả và tính chất của một sản phẩm thông qua sự phát triển và đời sống hữu ích; PLCM đề cập đến việc quản lý thương mại về tuổi thọ của một sản phẩm trong thị trường kinh doanh liên quan đến chi phí và các biện pháp bán hàng.

Product Life-cycle Management (PLM) có thể được coi là một trong bốn nền tảng của cấu trúc công nghệ thông tin của một công ty sản xuất. Tất cả các công ty cần quản lý thông tin liên lạc với khách hàng ( quản lý quan hệ khách hàng CRM ), nhà cung cấp và thực hiện (SCM– supply chain ), nguồn lực của họ trong doanh nghiệp (ERP– quy hoạch nguồn lực doanh nghiệp ) phát triển (PLM). Một dạng của PLM được gọi là PLM tập trung vào người. Mặc dù các công cụ PLM truyền thống đã được triển khai chỉ khi phát hành hoặc trong giai đoạn phát hành, PLM người dân tập trung vào giai đoạn thiết kế.

Vào năm 2009, phát triển CNTT & TT (dự án PROMISE 2004-2008) đã cho phép PLM mở rộng ra ngoài PLM truyền thống và tích hợp dữ liệu cảm biến và dữ liệu sự kiện vòng đời theo thời gian thực vào PLM cũng như cho phép cung cấp thông tin này người chơi khác nhau trong tổng vòng đời của một sản phẩm riêng lẻ (đóng vòng lặp thông tin). Điều này đã dẫn đến việc mở rộng PLM vào quản lý vòng đời vòng kín.