Sencha Touch

Sencha Touch là một Framework được viết bằng ngôn ngữ javascript dùng để phát triển các ứng dụng chạy trên điện thoại di động thông minh (Smartphone). Đây là một Framework rất là mạnh mẽ được viết theo mô hình MVC và đương nhiên là sẽ có độ khó rất là cao. Khi các bạn làm việc với Sencha Touch thì các bạn phải liên tưởng nó giống y như bên Winforms, tức là nó có sẵn tất cả các controls, events dùng để điều khiển và xây dựng giao diện, chúng ta chỉ việc gọi ra và xử lý các sự kiện trên nó.

Khi viết ứng dụng với Sencha Touch thì các bạn phải tạo các Service cung cấp dữ liệu cho nó bởi vì bản thân nó là JS nên không thể trực tiếp lên server để lấy thông tin được, các service này có thể được viết bằng ngôn ngữ .php hoặc một ngôn ngữ khác.

Link website: https://www.sencha.com/

Bộ nguồn Sencha Touch mặc định nó sẽ có những folder:

  • sencha-touch.js: Thuộc bộ Core, dùng khi ứng dụng của các bạn ở dạng có thể tự xây dựng (custom), có dung lượng rất nhỏ so với các file khác nên thường dùng khi chúng ta đưa lên host để chạy.
  • sencha-touch-debug.js: Thuộc bộ Core, dùng khi ứng dụng đang build ở local, có đầy đủ comments cho các đoạn code nên có thể debug và dung lượng của nó lớn hơn các file khác.
  • sencha-touch-all.js: Chứa tất cả các file hệ thống sencha touch, dùng khi ứng dụng của bạn không ở dạng chỉnh sửa (custom). Vì dung lượng của nó rất là nhỏ nên được dùng để up lên host
  • sencha-touch-all-debug.js: Chứa tất cả các file hệ thống sencha touch, dùng khi ứng dụng của bạn không ở dạng chỉnh sửa (custom), có comments đầy đủ các đoạn code nên đương nhiên dung lượng của nó cũng rất là nặng và được dùng build ở local.
  • resources/css/sencha-touch.css: File css giao diện trong sencha touch
  • resources: Folder này chứa các file css, image của hệ thống sencha touch
  • src: Folder này chứa các file js của hệ thống sencha, và các bạn cũng không nên đụng vào nó làm gì nhé.