Search Engine viết tắt SE

Search Engine (viết tắt SE) là các công cụ tìm kiếm như Google.com, coccoc.com hay Bing.com… 3 công cụ này hiện giờ chiếm phần lớn trên thị trường Việt Nam. Trong đó Google chiếm khoảng 90%.