Registered trademark symbol – (®)

Registered trademark symbol – Biểu tượng thương hiệu đã đăng ký (®): là một biểu tượng cho thấy rằng từ hoặc ký hiệu trên là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ đã được đăng ký với một văn phòng thương hiệu quốc gia. Nhãn hiệu là biểu tượng, từ hoặc từ được đăng ký hợp pháp hoặc được thành lập bằng cách sử dụng như là đại diện cho một công ty hoặc sản phẩm. Ở một số quốc gia, việc sử dụng biểu tượng thương hiệu đã đăng ký cho một nhãn hiệu không được đăng ký chính thức ở bất kỳ quốc gia nào trái pháp luật là trái pháp luật.

Thương hiệu không được đăng ký chính thức có thể được đánh dấu bằng ký hiệu thương hiệu ™, trong khi các nhãn hiệu dịch vụ chưa đăng ký được đánh dấu ký hiệu dịch vụ ℠. Cách thức hiển thị những biểu tượng này đúng cách ngay sau dấu và thường ở dạng chữ hoa nhưng không bắt buộc phải có.

Biểu tượng thương hiệu đã đăng ký ban đầu được đưa vào Đạo luật Nhãn hiệu năm 1946.

Một nhãn hiệu mạnh phải được đăng ký độc quyền để tránh bị sao chép/nhái dưới bất kỳ hình thức nào.