Mail order

Mail order – mua hàng qua bưu điện: là việc mua hàng hoá hoặc dịch vụ bằng chuyển phát thư. Người mua đặt hàng cho các sản phẩm mong muốn với người bán qua một số phương pháp từ xa như thông qua cuộc gọi điện thoại hoặc trang web. Sau đó, các sản phẩm được giao cho khách hàng. Các sản phẩm thường được gửi trực tiếp đến địa chỉ do khách hàng cung cấp, chẳng hạn như địa chỉ nhà riêng, nhưng thỉnh thoảng các đơn đặt hàng được gửi đến vị trí bán lẻ gần đó để khách hàng có thể nhặt được. Một số người bán cũng cho phép hàng hóa được vận chuyển trực tiếp đến người tiêu dùng bên thứ ba, đây là cách hiệu quả để gửi quà cho người nhận ở ngoài thành thị.

Danh mục đặt hàng qua thư là một ấn phẩm có chứa danh sách các mặt hàng tổng hợp từ một công ty. Các công ty xuất bản và vận hành danh mục đặt hàng qua thư được gọi là cataloguers trong ngành. Các nhà phân loại mua hoặc sản xuất hàng hoá sau đó tiếp thị những hàng hóa này tới khách hàng tiềm năng (khách hàng tiềm năng). Catalogue có thể “thuê” tên từ các nhà môi giới danh mục hoặc cơ sở dữ liệu hợp tác. Bản thân catalog được xuất bản theo cách tương tự như bất kỳ ấn phẩm tạp chí nào và được phân phối thông qua nhiều phương tiện khác nhau, thường là thông qua dịch vụ bưu chính và internet.

Đôi khi các sản phẩm siêu thị thực hiện chương trình khuyến mãi bằng thư, nhờ đó mọi người có thể gửi UPC cộng với vận chuyển và xử lý để có được sản phẩm đặc biệt cho công ty.