Q Score

Q Score – Điểm số Q (được biết đến nhiều hơn là Q-Rating) là thước đo sự quen thuộc và hấp dẫn của một thương hiệu, người nổi tiếng, công ty hoặc sản phẩm giải trí được sử dụng ở Hoa Kỳ. Điểm Q càng cao, thì món đồ hay người đó được đánh giá cao là một trong những nhóm quen thuộc với chúng. Điểm Chất lượng và các biến thể khác chủ yếu được sử dụng bởi các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, truyền thông và cộng đồng.

Q Score là một thước đo xác định yếu tố “quotient” (“Q”) thông qua mail và các nhà phân tích trực tuyến tạo thành các mẫu đại diện cho dân cư. Điểm số xác định sự quen thuộc của vận động viên, thương hiệu, người nổi tiếng, giải trí (ví dụ: chương trình truyền hình) hoặc tài sản được cấp phép và đo lường sự hấp dẫn của mỗi người trong số những người quen thuộc với đối tượng được đo lường. Các từ đồng nghĩa phổ biến khác bao gồm xếp hạng Q, yếu tố Q và đơn giản là Q.

Q Score được phát triển vào năm 1963 bởi Jack Landis và thuộc sở hữu của Marketing Evaluations, Inc, công ty ông thành lập vào năm 1964. Q Score được tính cho toàn bộ dân số cũng như theo các nhóm nhân khẩu học như tuổi, trình độ học vấn, giới tính, thu nhập, hoặc tình trạng hôn nhân.