Promoter trong entertainment

Promoter trong entertainment – Một nhà quảng cáo giải trí trong các ngành công nghiệp giải trí như âm nhạc, đấu vật và thể thao là một cá nhân hoặc tổ chức trong kinh doanh tiếp thị và quảng cáo các sự kiện trực tiếp như buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao, đấu vật chuyên nghiệp, lễ hội, raves và câu lạc bộ đêm.