Relational goods

Relational goods – Hàng hoá quan hệ là hàng hoá phi vật chất chỉ có thể được sản xuất và tiêu thụ trong các nhóm, và có liên quan đến mối liên hệ và tương tác với nhau. Các ví dụ phổ biến bao gồm việc thưởng thức một trò chơi bóng đá trong một sân vận động, nơi mà việc thưởng thức tập thể của trò chơi cho thấy một điều tốt đẹp về sự quan tâm và sự thích thú đối với tất cả mọi người trong sân vận động. Điều này tạo thành một trải nghiệm không thể có khi xem một mình. Các ví dụ khác bao gồm công tác từ thiện nhóm, tình bạn hay tình yêu đối ứng. Relational goods có thể là cần thiết để tối ưu hóa hoạt động như ví dụ về trò chơi bóng đá. Mặt khác, giống như Nussbaum gợi ý, một mối quan hệ tốt có thể là mối quan hệ với chính nó, với sự sống phụ thuộc vào sự tồn tại của mối quan hệ. Tình bạn là một ví dụ về mối quan hệ trong đó giá trị đến từ mối quan hệ được gắn liền với sự tồn tại và duy trì mối quan hệ.

Điểm thiết yếu có xu hướng xem xét Relational goods là hàng hoá được sản xuất và tiêu thụ đồng thời bởi những người tương tác trong mối quan hệ.