Publicity

Publicity: Quảng Báo , truyền đạt tin tức của hãng qua các môi thể nhưng không mất tiền như trường hợp của quảng cáo.