Projector

Projector: Máy chiếu, có overhead projecter là máy chiếu dùng phim, giờ ít xài; LCD projector là loại phổ biến hay dùng ở hội thảo, sự kiện; DLP projector dùng công nghệ DLP, cơ động, hình mịn nhưng màu sắc không đẹp, thường dùng chiếu phim ở nhà.