Product Life Cycle viết tắt PLC

Product Life Cycle viết tắt PLC: Chu kỳ phát triển của một sản phẩm từ lúc được tung ra thị trường cho đến khi bị đào thải.

.