Mesh app and service architecture viết tắt MASA

Mesh app and service architecture viết tắt MASA là một mô hình kiến ​​trúc mới được Gartner giới thiệu cho ứng dụng Mesh và dịch vụ. Nó phản ánh những gì đã xuất hiện trong năm năm qua, khi các tổ chức đã thử nghiệm một số dự án Digital.

Trong cuộc đua để chuyển đổi kỹ thuật số (digital transformation), MASA tập trung vào việc cho phép các kết nối phong phú, thích ứng và năng động của con người, quy trình, dịch vụ, nội dung, thiết bị và mọi thứ. Nó cho phép nền tảng công nghệ kinh doanh số trong các tổ chức.

MASA lưới được dựa trên một mô hình đa chiều, nơi một ứng dụng là một lưới kết nối của các ứng dụng và dịch vụ độc lập và tự trị . الربح من برنامج like Nó thường kết hợp các chức năng từ các ứng dụng khác để tạo ra các chức năng riêng của nó được chia sẻ lần lượt với các hệ thống bên ngoài thông qua các API.

Một ứng dụng MASA bao gồm một quy trình hoặc hoạt động cụ thể. Nó được làm bằng một số ứng dụng và dịch vụ. Mỗi ứng dụng phục vụ nhu cầu của một người sử dụng cụ thể trong quá trình / hoạt động.

Dưới đây là các yêu cầu để xây dựng một ứng dụng lưới MASA:

  • Cloud-native: cần phải được lưu trữ trên Cloud để hưởng lợi tính đàn hồi bản xứ và tính khả dụng cao.
  • Web-scale: cần phải giải quyết khối lượng của lưu lượng truy cập Internet, có tiềm năng lớn; cần phải mở rộng quy mô với sự phát triển của các thiết bị mới (như IoT hoặc VRA).
  • Modular: cần phải làm việc với các dịch vụ mô đun có thể được phát triển riêng lẻ mà không có sự phụ thuộc chéo.
  • Adaptive: cần phải tự động phản ứng trước những thay đổi kinh doanh số nhanh hơn.

Nó cũng đóng góp vào sự tham gia vào một hệ sinh thái kinh doanh số lớn hơn bằng cách cung cấp:

  • một trải nghiệm người dùng đa kênh omni-channel linh động .
  • API để kết nối với hệ sinh thái Digital. مطلوب لكازينو
  • sự thân tình của khách hàng bằng cách tận dụng phân tích .
  • ứng dụng hiện đại khác với hệ thống back-end kế thừa nhưng giao tiếp thông suốt với họ.