Pretty Good Privacy viết tắt PGP

Pretty Good Privacy (viết tắt PGP): Là một hệ thống mã hoá bảo mật trên Internet hay họi là hệ thống “bảo đảm  tốt đẹp tính riêng tư”. Cơ chế này được dùng để mã hoá các thông điệp điện tử và các tệp mà bạn muốn truyền đi. نتائج اليورو 2022