Press kits hay Media kits

Press kits hay Media kits –  bộ thông tin về thương hiệu/ sản phẩm gửi đến cho báo đài, bao gồm: Company profile, Press release, brochures, photo/film CDs, other documents.

Những tài liệu thường đính kèm thông cáo báo chí để hỗ trợ thông tin cho thông cáo báo chí, dành để gửi cho phóng viên. Bao gồm tiểu sử công ty, giới thiệu về sản phẩm, hình ảnh hoạt động, hình ảnh sản phẩm…Người ta cũng có thể đưa media kits lên website của công ty cho phóng viên tiện truy cập và sử dụng.