Poster

Poster – áp phích/tờ rơi: Nhắm mục tiêu các khán giả địa phương bằng những bảng quảng cáo này, rất rõ ràng đối với lưu lượng xe cộ và lý tưởng cho việc giới thiệu sản phẩm / dịch vụ mới. Các nhà tiếp thị sử dụng áp phích để đạt được các mục tiêu quảng cáo và nâng cao nhận thức về thương hiệu bằng cách đặt nhiều đơn vị vào vị trí chiến lược trong khi giảm chi phí cho 1000 lần hiển thị. Đây là một định dạng poster chuẩn, thường là đo 12’3 “x 24’6”; chính thức được biết đến như là một tấm áp phích 30 tờ.