Mobile billboard

Mobile billboard – Bảng quảng cáo di động/di chuyển: cung cấp mức độ linh hoạt tuyệt vời cho các nhà quảng cáo. Các quảng cáo này có thể nhắm mục tiêu các tuyến đường cụ thể, địa điểm hoặc sự kiện, hoặc có thể tùy biến được sử dụng để đạt được độ bão hòa thị trường. Một phiên bản đặc biệt là bảng quảng cáo bóng bay có thể đứng tự do ở mọi nơi. Sản phẩm này cũng có thể được sử dụng cho các buổi xem phim ngoài trời hoặc những buổi tập trung đông người nhưng trong thời gian ngắn.