Pingback

Pingback là một chức năng dùng để gửi một thông báo đến tác giả của bài viết mà bạn đã gắn liên kết vào bài của họ trên bài viết của bạn. Chức năng này hiện tại được dùng trong các mã nguồn CMS như WordPress, Movable, Joomla, Drupal,…