Phương pháp Armand Morgensztern

Phương pháp Armand Morgensztern là mô hình khoa học để thiết định ngân khoản quảng cáo (xem Th. Fabre, 1992). Phương pháp Armand Morgensztern cũng cho phép tính toán dự chi quảng cáo dựa trên những mục tiêu như độ duy trì trong trí nhớ khách hàng uy tín của hãng hay mặt hàng và mức độ thâm nhập của “chiến dịch” quảng cáo. اربح المال Ông đã tính ra được tương quan giữa độ ghi nhớ (mémorisation(P)) Beta với số lần tiếp xúc, sự lưu ý, thời gian quảng cáo cũng như cường độ của áp lực quảng cáo (encombrement publicitaire (P)). بطولات بايرن ميونخ