PHPixie

PHPixie là một framework khá mới, nó xuất hiện vào năm 2012 với mục tiêu tạo ra một framework hiệu suất cao cho các trang web dạng read-only. PHPixie cũng áp dụng design pattern HMVC giống như FuelPHP, và được xây dựng bằng cách sử dụng các thành phần độc lập có thể được sử dụng rất tốt mà không cần chính bản thân framework đó. Các thành phần của PHPixie là 100% unit tested, và yêu cầu các dependencies ở mức tối thiểu.

Trang web chính thức của nó có một hướng dẫn tuyên bố rằng bạn có thể học framework này trong vòng chỉ 30 phút, và blog của họ cũng cung cấp chi tiết nhiều trường hợp sử dụng thực tế. Trong số các tính năng bạn có thể tìm thấy như standard ORM (object-relational mapping), caching, input validation, authentication và authorization. PHPixie cũng cho phép bạn sử dụng ngôn ngữ markup HAML, cho phép di chuyển lược đồ, và có một hệ thống định tuyến phức tạp.

Link website: https://phpixie.com/