Phần mềm email marketing

Phần mềm email marketing: là phần mềm được phát triển cho phép bạn gửi đi các bản tin/email hàng loạt tới các danh sách của bạn sẵn có và theo dõi báo cáo kết quả. Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm: cá nhân hóa nội dung email, lập lịch gửi email và xử lý email hỏng.

Phần mềm gửi email marketing hàng loạt, thực hiện việc gửi email marketing số lượng lớn hàng loạt nhằm mục đích nhanh chóng tiếp cận khách hàng hoặc tiếp thị sản phẩm ra thị trường. Phần mềm gửi mail thông qua công nghệ điện toán đám mây của nhà cung cấp dịch vụ Email marketing hàng loạt hàng đầu thế giới hiện nay: Amazon SES, Sparkpost, Mailgun, PortMark, Microsoft, Google để tránh trường hợp bản tin/email gửi vào spam trong hộp thư của khách hàng. Bên cạnh đó, phần mềm email marketing quản lý database khách hàng bao gồm các thông tin cơ bản, và chuyên sâu để Marketing và Sales tư vấn đúng sản phẩm/chương trình vào đúng dịp lễ/đối tượng…

Hiện tại việc sử dụng phần mềm email Marketing hàng loạt rất ít được các doanh nghiệp TMĐT (eCommerce) sử dụng, thông thường một số hệ thống email marketing toàn cầu như MailChimp, DotMailer, … kết nối sâu vào core e-Commerce của website, CRM, ERP, Google Analytics để tiến hành phân tích và đưa ra những chuẩn đoán về hành vi của người dùng trong tương lai, từ đó có những chương trình ưu đãi hoặc triển khai tiếp cận qua kênh quảng cáo phù hợp.