Page Level Relevancy

Page Level Relevancy – Liên quan cấp độ trang : Link từ một trang có sự liên quan chặt chẽ với nội dung trang web sẽ mạnh hơn một link từ một trang không liên quan