Over-Optimizing

Over-Optimizing – Tối ưu hóa quá liều: SEO là tuyệt vời, nhưng SEO nhiều quá có thể gây ra Over-Optimizing. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm là thực tiễn tạo ra quá nhiều cải tiến về SEO, đến mức những cải tiến bắt đầu làm hỏng khả năng xếp hạng của trang web. Bạn đang làm tất cả các công cụ SEO điển hình điển hình, nhưng trong một số trường hợp bạn đã làm nó “quá liều”. Và hậu quả là mọi thứ đi xuống dốc: keyword không lên top, lượng truy cập các keyword khác trên website giảm hẳn, nguy hiểm hơn Google có thể cho bạn vào Blacklist.

Link gốc: https://blog.kissmetrics.com/avoid-over-optimizing/