Lookalike audiences

Lookalike audiences giúp bạn tiếp cận tới những người giống như những khách hàng hiện tại của bạn, nhằm phục vụ cho nhu cầu quảng cáo tiếp thị hiệu quả hơn. Dựa vào nhóm khách hàng hiện tại của bạn mà công cụ Third Party (được hỗ trợ từ Google/Facebook…) sẽ phân tích dựa vào thói quen, hành vi, sở thích, lối sống, khu vực, độ tuổi, công việc…. مكان يورو 2023 (phiễu đa chiều). Từ đó gợi ý cho Marketer những nhóm khách hàng mới tương tự nhóm khách hàng hiện tại để tiến hành chiến dịch tiếp cận (reach) hiệu quả hơn. black jack

Đối với Facebook: