Bing Webmaster Tools

Công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft cung cấp tính năng khác nhau thông qua Webmaster Tools của nó mặc dù bạn có thể tùy chọn để gửi nặc danh trang web của bạn để công cụ tìm kiếm của Bing . Bạn có thể sử dụng Windows Live ID để đăng ký Bing Webmasters. Lưu ý công cụ tìm kiếm Bing được sử dụng bởi Bing cũng như Yahoo và có hơn 15% lượng tìm kiếm ở Mỹ.

Trang web của bạn sẽ được thêm vào trong bảng điều khiển với thông điệp ” Site Ownership not Verified” (Sở hữu trang web không được xác minh) . Nhấp vào “Verify Now” liên kết sẽ cung cấp cho bạn ba lựa chọn để xác minh trang web của bạn .

  • Đặt 1 XML file lên hosting
  • Copy & paste meta tag tại header của website
  • Thêm CNAME record tới DNS

Sao chép và dán các từ khóa meta trong vùng header trên trang web của bạn và nhấp vào nút kiểm tra. Bạn có thể kiểm tra dưới cấu hình My Site > Verify Ownership để đảm bảo rằng trang web của bạn được xác minh thành công.

Các tính năng nổi bật của Bing Webmaster Tools :

Bing trong cuộc cạnh tranh với Google Webmaster Tools của Google, cung cấp công cụ cao cấp khác nhau cho tối ưu hóa và cải thiện trang web của bạn xếp hạng trong SERP. Các tùy chọn được phân loại theo ba loại-Configure My Site, Reports & Data and Diagnosis & Tools.

Configure My Site(Cấu hình trang web): – Sitemap Submission(Gửi sơ đồ trang web)

Gửi sơ đồ trang web(sitemap) của bạn để thông báo cho công cụ tìm kiếm Bing về tất cả các trang web của bạn và cấu trúc của trang web của bạn. Chọn Configure My site>Sitemaps và nhập link sitemap và gửi.

Reports & Data: – Page Traffic(Lưu lượng truy cập trang)

Báo cáo lưu lượng truy cập trang cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc chi tiết số lần trang web của bạn xuất hiện trong tìm kiếm, Trung bình tìm vị trí và tỉ lệ click cho mỗi trang web của bạn.

Diagnostics & Tools(Chẩn đoán & công cụ):

Bing cung cấp công cụ chẩn đoán đầy đủ để tối ưu hóa trang web của bạn giúp tăng thứ hạng tốt hơn trong SERP.

Với Keyword Research Tool, bạn có thể nhập một từ khóa và tìm ra số lần trang web của bạn xuất hiện trong các tìm kiếm cùng với các từ khoá khác liên quan đến tìm kiếm của bạn.

Link truy cập: https://www.bing.com/toolbox/webmaster/