Microsite

Microsite là một website quy mô nhỏ, tập trung truyền đạt những thông tin chi tiết về sự kiện, chương trình giới thiệu sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mãi của một thương hiệu. Microsite thường chỉ tồn tại trong khoảng thời gian khá ngắn, thường từ một đến hai tháng.

Ở Việt Nam, thường thì các thương hiệu lớn của các công ty nước ngoài như Dulux, Pond, Closeup, Kotex mới hay đầu tư xây dựng microsite.