Brandsite

Brandsite là một website dành riêng cho nhãn hàng, tập trung truyền đạt những thông tin chi tiết về sự kiện, chương trình giới thiệu sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mãi của một thương hiệu. Brandsite tồn tại trong khoảng thời gian lâu dài, thường thì khoảng 05 năm thay đổi 01 lần.

Brandsite phải thể hiện được “Bản sắc của thương hiệu” và tương tác với nhóm khách hàng mục tiêu.