Meta search engine đối với ngành kinh doanh Khách sạn

Meta search engine (đối với ngành kinh doanh Khách sạn): Số lượng máy tìm kiếm có thể cạnh tranh với Google chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi không thể cạnh tranh theo kiểu “trực diện”, meta search engine – tạm dịch là máy tìm kiếm liên hợp – là một giải pháp mà nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn/vé máy bay muốn nhắm đến. 

Nói đơn giản, công cụ Meta search engine là một công cụ tìm kiếm duy nhất hiển thị mức giá hiện tại của nhiều khách sạn khác nhau tại một địa điểm nhất định.

Một máy tìm kiếm (search engine) thường có 3 thành phần chính: thứ nhất là web crawling, thành phần chuyên thu thập các trang web có trên Internet; thứ hai là indexing, thành phần rút trích các đặc trưng của các trang web (ví dụ tiêu đề, từ khóa tiêu biểu) và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu để phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm sau này; và thứ ba là searching, thành phần tìm các trang web phù hợp/liên quan đến nhu cầu của người dùng (thông qua việc gõ vào các từ khóa trong ô tìm kiếm).

Có thể thấy, thành phần đầu tiên là một trong các thành phần quan trọng nhất của một máy tìm kiếm. Bởi vì, nếu một trang không được thu thập thì nó sẽ không bao giờ được liệt kê trong kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, ngay cả khi một trang được thu thập, nó cần phải được thu thập nhanh nhất, ngay khi mới được cập nhật.

Các công cụ Meta Search Engine phổ biến hiện nay: Google HPA, TripAdvisor, Trivago, Kayat, Scanersky