Channel Management hoặc Channel Manager

Channel Management hoặc Channel Manager – Quản lý kênh là quá trình quản lý kênh phân phối trực tuyến (OTAs) để bán hàng tồn kho khách sạn cho các đại lý khác nhau trên toàn cầu. Đây là cách duy nhất để tiếp cận một lượng khán giả toàn cầu một cách hiệu quả mà không phải lo ngại quá mức tồn kho hiện tại. (tồn kho ở đây được nói đến như là số phòng chưa được booking trong cùng 01 thời điểm)

Channel Management cho phép bạn hợp tác với các đại lý lớn toàn cầu, chẳng hạn như OTAs, cũng như các đại lý bán lẻ nhỏ hơn ở các thị trường khác nhau.

Sử dụng mô hình kiểm kê tổng hợp có nghĩa là bạn đang bán nhiều phòng nhất có thể thông qua nhiều kênh nhất có thể mà không có nguy cơ đặt trước quá mức tồn kho cho phép (tính cùng 01 thời điểm). Khoảng không quảng cáo của bạn được cập nhật tự động trên tất cả các kênh của bạn để khách có thông tin chính xác bất kể họ đặt chỗ từ đâu.