ThinkDigital

Mesh app and service architecture viết tắt MASA

Mesh app and service architecture viết tắt MASA là một mô hình kiến ​​trúc mới được Gartner giới thiệu cho ứng dụng Mesh và dịch vụ. Nó phản ánh những gì đã xuất hiện trong năm năm qua, khi các tổ chức đã thử nghiệm một số dự án Digital.

Trong cuộc đua để chuyển đổi kỹ thuật số (digital transformation), MASA tập trung vào việc cho phép các kết nối phong phú, thích ứng và năng động của con người, quy trình, dịch vụ, nội dung, thiết bị và mọi thứ. Nó cho phép nền tảng công nghệ kinh doanh số trong các tổ chức.

MASA lưới được dựa trên một mô hình đa chiều, nơi một ứng dụng là một lưới kết nối của các ứng dụng và dịch vụ độc lập và tự trị . الربح من برنامج like Nó thường kết hợp các chức năng từ các ứng dụng khác để tạo ra các chức năng riêng của nó được chia sẻ lần lượt với các hệ thống bên ngoài thông qua các API.

Một ứng dụng MASA bao gồm một quy trình hoặc hoạt động cụ thể. Nó được làm bằng một số ứng dụng và dịch vụ. Mỗi ứng dụng phục vụ nhu cầu của một người sử dụng cụ thể trong quá trình / hoạt động.

Dưới đây là các yêu cầu để xây dựng một ứng dụng lưới MASA:

Nó cũng đóng góp vào sự tham gia vào một hệ sinh thái kinh doanh số lớn hơn bằng cách cung cấp:

Exit mobile version