Marketing Intelligence viết tắt MI

Marketing Intelligence (viết tắt MI) –  tiếp thị thông minh:  là những thông tin hàng ngày liên quan đến thị trường mà công ty đang kinh doanh, thu thập và phân tích đặc biệt cho mục đích chính xác và tự tin đưa ra quyết định trong việc xác định cơ hội thị trường, chiến lược thâm nhập thị trường, và số liệu phát triển thị trường.