Cocos2d-x

Cocos2d-x là một framework dùng để phát triển game, nguồn gốc từ framework nổi tiếng Cocos2d iPhone, điểm khác biệt là nó sử dụng C++ để hiện thực, thay vì Objective-C như bản gốc.

Điểm nổi bật: 

  • Cross-platform: Dĩ nhiên, ngày nay hầu hết các framework đều cross-platform. Nhưng vấn đề là Cocos2d-x làm được nhiều hơn hẳn. You can find the same games at https://tpashop.com/serenade-punta-cana-beach-spa-casino-resort/ Aussie land casinos, but these are made for online play.
  • Open source: bạn có thể làm bất kỳ điều gì với code của nó, bạn cũng có thể đóng góp vào framework nữa để giúp nó phát triển hơn. Free spins may be https://tpashop.com/how-much-is-the-powerball-jackpot-this-week/ limited to certain games.
  • Light weight & Fast running: Sử dụng C++,Cocos2d-x có hiệu xuất cao, chạy được trên cả những thiết bị cấu hình rất thấp của Android. Therefore, US players can’t be guaranteed https://www.siliconvalleycloudit.com/best-slot-machines-to-play-at-san-manuel/ any legal protection.
  • Simple Easy to Learn APIs: Điềm yếu duy nhất là hệ thống Document của Cocos còn yếu, đôi khi bạn phải đọc của Cocos2d iPhone
  • Lua binding, Js binding: Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Lua, hay Javascript để hiện thực sản phẩm của mình, (không nhất thiết là C++). Điều này rất hữu ích đối với những người mới, không mạnh về C++
  • Tools và Library: Hiện tại có rất nhiều công cụ và thư viện hỗ trợ phát triển game bằng Cocos2d-x
  • Cocos2d-x hỗ trợ cho: Win32, Mac, Linux, iOS, Android, Blackberry, Marmalade, Tizen, WinRT (metro app), Wp8

Link website: http://www.cocos2d-x.org/