look-to-book ratio

look-to-book ratio – Tỉ lệ xem/đặt vé: là một con số được sử dụng trong ngành công nghiệp du lịch, cho biết tương quan giữa số người vào thăm một trang Web du lịch và số người thực sự đặt vé. Tỉ lệ này rất quan trong đối với những Website như Priceline. فريق مان سيتي com, Travelocity.com và Expedia.com vì căn cứ vào đó chúng ta có thể thấy mức độ hoạt động hiệu quả của Website.