Japan Advertising Agencies Association viết tắt JAAA

Japan Advertising Agencies Association viết tắt JAAA: Hội Các hãng Quảng Cáo Nhật Bản