Inbound link

Inbound link là một liên kết từ một trang web khác đến trang web của bạn, hay còn gọi là BackLink. Nếu bạn có nhiều Inbound link thì thứ hạng website của bạn trên Google chắc chắn sẽ được cải thiện. Inbound link còn được gọi là Backlink, đó là các liên kết từ một trang web đến một trang web.