Impression

Impression là thuật ngữ chỉ tần số quảng cáo của bạn được hiển thị. Impression được tính mỗi khi quảng cáo được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc các trang web khác trên Mạng Google. شحن نتلر بالكاش يو Mỗi lần quảng cáo của bạn xuất hiện trên Google, nó tính là một Impression.