Gross Merchandise Value viết tắt GMV

Gross Merchandise Value viết tắt GMV – Tổng giá trị giao dịch: là tổng số tiền hàng hóa bán được trên một nền tảng online. Giá trị GMV có thể, nhưng không nhất thiết trực tiếp, liên quan đến doanh thu.

GMV là một thuật ngữ được sử dụng trong bán lẻ trực tuyến để chỉ ra tổng giá trị đồng đô-la bán cho hàng hóa được bán thông qua một thị trường cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh thu từ trang web đến từ các khoản phí và khác với giá trị đồng đô-la của các mặt hàng được bán.

GMV cho các công ty bán lẻ thương mại điện tử là giá bán được tính cho khách hàng nhân với số lượng hàng bán ra. Ví dụ: nếu một công ty bán 10 cuốn sách ở mức 100 đô la, GMV là 1.000 đô la. Đây cũng được coi là “tổng doanh thu”. Trong trường hợp này, mô hình kinh doanh dựa trên mô hình bán lẻ, nơi mà công ty mua hàng về cơ bản, duy trì hàng tồn kho (nếu cần) và cuối cùng là bán hoặc giao hàng cho khách hàng. Nó không cho biết doanh thu ròng hoặc số lượng thực tế của dịch vụ được kiểm toán vì GMV không bao gồm giảm giá, chi phí liên quan và trả lại sản phẩm.