Mô hình 4A – 5A

Mô hình truyền thống nhất được sử dụng để miêu tả hành trình của khách hàng là mô hình AIDA, bao gồm Attention (Chú ý), Interest (Quan tâm), Desire (Mong muốn) và Action (Hành động).

Sau đó, để phù hợp với sự thay đổi của thị trường, mô hình AIDA được phát triển thành mô hình 4A, bao gồm Awareness (Nhận biết), Attitude (Thái độ), Action (Hành động) và Action again (Lặp lại hành động).

Tuy nhiên trong thế giới kết nối như hiện nay, bản chất thị trường cũng thay đổi thì mô hình 4A không còn phù hợp nữa. Trong cuốn sách Marketing 4.0 có đưa ra một mô hình mới, mô hình 5A bao gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Một điều đặc biệt là mô hình 5A không còn có dạng hình phễu như truyền thống nữa. Với khả năng kết nối rộng rãi như hiện nay, hành trình mua hàng của khách hàng không còn đúng theo thứ tự của mô hình. Đôi khi chỉ cần nghe bạn bè giới thiệu, khách hàng có thể sẽ yêu thích ngay sản phẩm và đi đến bước tìm hiểu (Ask) hoặc thậm chí là mua ngay sản phẩm (Action). Người tiêu dùng không nhất thiết trải qua đúng thứ tự của các giai đoạn trong mô hình 5A mà có thể đi theo đường vòng hoặc bỏ qua một vài bước nào đó. Chính vì vậy mô hình mới này khá linh hoạt.

04 biến thể của mô hình này thường thấy tiêu biểu trong những ngành hàng khác nhau:

*Chú ý: action (hành động) ở đây được định nghĩa là Mua ngay