Google Shopping

Google Shopping ( hay Google Product Search, Google Products, Froogle, Shopping Results) là một dịch vụ cho phép người dùng so sánh giá giứa các trang web mua sắm trực tuyến, cung cấp bởi Google. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nó được phát minh bởi Craig nevill-Manning. Giao diện của nó cung cấp một trường form HTML để người dùng có thể điền các câu truy vấn về sản phẩm để được trả về danh sách nhà bán lẻ của sản phẩm đó, cũng như thông tin về giá cả. Google Shopping chỉ dùng được cho một số quốc gia được chọn tại thời điểm này. Hiện Google Shopping chưa hỗ trợ quốc gia Việt Nam.