Google Penguin

Google Penguin là thuật toán đánh vào các website sử dụng các kỹ thuật SEO mũ đen như nhồi nhét backlink, backlink ẩn, mua bán backlink hay backlink trên nội dung trùng lặp… Penguin được Google công bố lần đầu tiên vào ngày 24/4/2012 và nó sẽ làm giảm thứ hạng các website vi phị quy định quản trị của Google’s Webmaster Guidelines. لعبة سوليتير

Google Penguin phạt những lỗi như thế nào?

  • Xây dựng backlink không tự nhiên
  • Quá nhiều Anchortext cho một site trên một page
  • Quá nhiều backlink trong thời gian ngắn
  • Từ khóa không phù hợp với link SEO
  • Backlink từ những website hoặc page có chất lượng kém và nội dung trùng lặp
  • Trao đổi backlink trực tiếp
  • Backlink ẩn
  • Backlink không cùng lĩnh vực
  • Mua bán backlink