Google Keyword Tools hay Google Keyword Planner

Google Keyword Tools hay Google Keyword Planner – Công cụ lập kế hoạch từ khóa: là công cụ miễn phí của Google AdWords dành cho nhà quảng cáo mới hoặc đã có kinh nghiệm. Công cụ này giống như một hội thảo về tạo chiến dịch mới trên Mạng tìm kiếm hoặc mở rộng các chiến dịch hiện tại. Bạn có thể tìm kiếm ý tưởng từ khóa và nhóm quảng cáo, xem cách danh sách từ khóa có thể hoạt động và thậm chí tạo một danh sách từ khóa mới bằng cách nhân một số danh sách từ khóa với nhau. Công cụ lập kế hoạch từ khóa cũng có thể giúp bạn chọn giá thầu và ngân sách cạnh tranh để sử dụng với các chiến dịch của bạn.

Công cụ này giúp bạn phân tích và xác định số lượt tìm kiếm hàng tháng trên toàn cầu, theo quốc gia, theo thành phố, đồng thời nó cũng đề xuất cho bạn nhiều từ khóa liên quan. Qua công cụ Google Keyword Planner này bạn cũng phần nào đánh giá được NHU CẦU của thị trường cũng như sơ bộ về mức ĐỘ KHÓ của từ khóa. Trước khi lên kế hoạch triển khai chiến dịch (campaign) cho Google Adword Search hoặc SEO, chúng ta thường dùng Google Keyword Planer là một trong những lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người.

Lợi ích

Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để hoàn thành các tác vụ sau:

  • Nghiên cứu từ khóa. Cần trợ giúp tìm từ khóa để thêm vào chiến dịch mới? Hoặc có thể bạn muốn tìm từ khóa bổ sung để thêm vào chiến dịch hiện tại. Bạn có thể tìm kiếm ý tưởng từ khóa và nhóm quảng cáo dựa trên các từ khóa có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ, trang đích hoặc các danh mục sản phẩm khác nhau của bạn.
  • Tải thống kê lịch sử và dự đoán lưu lượng. Sử dụng thống kê như lượng tìm kiếm để giúp bạn quyết định sử dụng từ khóa nào cho chiến dịch mới hoặc chiến dịch hiện tại. Tải dự đoán, như số nhấp chuột được dự đoán và số chuyển đổi ước tính, để tải ý tưởng về danh sách các từ khóa có thể hoạt động cho giá thầu và ngân sách nhất định như thế nào. Những dự đoán này cũng có thể giúp bạn đưa ra quyết định về giá thầu và ngân sách nào sẽ đặt.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Công cụ lập kế hoạch từ khóa có thể cung cấp một số ý tưởng từ khóa và dự đoán lưu lượng tuyệt vời, nhưng hiệu suất chiến dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ: giá thầu, ngân sách, sản phẩm và hành vi của khách hàng trong ngành của bạn đều có thể ảnh hưởng đến sự thành công của chiến dịch.

Khi bạn sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa, hãy nhớ lưu ý các mẹo để tạo danh sách từ khóa tốt nhất của chúng tôi. 

Công cụ lập kế hoạch từ khóa cho nghiên cứu từ khóa

Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để giúp bạn nhận số liệu thống kê lịch sử, chẳng hạn như dữ liệu về lượng tìm kiếm các ý tưởng từ khóa mới hoặc nhận dự báo về các ý tưởng từ khóa để bạn có thể lập kế hoạch ngân sách của mình. Phần này giải thích mỗi tùy chọn có sẵn trong Công cụ lập kế hoạch từ khóa.

Link từ Google: https://support.google.com/adwords/answer/2999770?authuser=0 

Link truy cập: Google Keyword Planner