Keyword Efficiency Index viết tắt KEI

Keyword Efficiency Index viết tắt KEI: chỉ số hiệu quả của từ khóa, Càng cao càng tốt. Chỉ số này cho bạn thấy từ khóa nào có thể mang lại lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.

Công thức tính như sau: KEI = S ^ 2 / C

Trong đó, S là lượng tìm kiếm chính xác từ khóa. C là mức độ cạnh tranh, được tính bằng số lượng bài viết theo cú pháp tìm kiếm intitle:”từ khóa”. Nếu có danh sách 20 từ khóa và cần chọn ra 5 từ để làm SEO, bạn hãy chọn từ khóa có KEI cao nhất.

Từ khóa của bạn phụ thuộc vào các thành phần cơ bản sau:

Liên quan (R) : Chỉ số này chỉ ra rằng độ liên quan đến từ khóa của bạn có liên quan đến những gì bạn cung cấp cho khách hàng của bạn.

Chia làm ba cấp để ước tính mức độ liên quan của từ khóa:

  • 1 = Liên Quan
  • 2 = Bình thường
  • 3 = Ít liên Quan